Corel draw SHow

Jumat, 02 April 2010

BAHASA MANDARIN ( kosa kata )


Bangunan

Bahasa Indonesia
Bahasa Pinyin
Bahasa Cinabangunan
jiànzhù
建筑
struktur
jiànzhù
建筑
akuariaum
shuǐzúguǎn
水族馆
bandara
fēijīchǎng
飞机场
bank
yínháng
银行
bar
jiǔbā
酒吧
bengkel
qìchēxiūlǐzhàn
骑车修理站
bioskop
diànyǐngyuàn
电影院
bungalow
píngfáng
平房
flat
gōngyù
公寓
galeri seni

měishùguǎn, huàláng

美术馆,  

Bangunan

Bahasa Indonesia
Bahasa Pinyin
Bahasa Cinabangunan
jiànzhù
建筑
struktur
jiànzhù
建筑
akuariaum
shuǐzúguǎn
水族馆
bandara
fēijīchǎng
飞机场
bank
yínháng
银行
bar
jiǔbā
酒吧
bengkel
qìchēxiūlǐzhàn
骑车修理站
bioskop
diànyǐngyuàn
电影院
bungalow
píngfáng
平房
flat
gōngyù
公寓
galeri seni
měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
garasi
chēkù
车库
gedung pencakar langit
mótiānlóu
摩天楼
gereja
jiàotáng
教堂
hotel
lǚguǎn
旅馆
iglo
bīngwū
冰屋
istana
gōngdiàn
宫殿
jembatan
qiáo
kampus
xuéyuàn
学院
kantor
bàngōngshì
办公室
kantor pendaftaran
hùjí dēngjìchù
户籍登记处
kantor polisi
jǐngchá fēnjú
警察分局
kantor pos
yóuzhèngjú
邮政局
kantor wisatawan
lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处
katedral
zǒngjiàotáng
总教堂
kedutaan besar
dàshǐguǎn
大使馆
kincir angin
fēngchē
风车
makam
língmù
陵墓
mercusuar
dēngtǎ
灯塔
mesjid
qīngzhēnsì
清真寺
museum
bówùguǎn
博物馆
observatorium
tiānwéntái
天文台
pabrik
gōngchǎng
工厂
pasar
shìchǎng
市场
pasar swalayan
bǎihuò shāngdiàn
百货商店
penjual bunga
huāshāng
花商
perpustakaan
túshūguǎn
图书馆
peternakan
nóngchǎng
农场
pos pemadam kebakaran
xiāofángzhàn
消防站
pub
jiǔbā
酒吧
pura
miàoyǔ
庙宇
puri
chéngbǎo, jū
城堡,
pusat kota
shìzhèngtīng
市政厅
rumah
jiā
rumah dewan
shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产
rumah makan
cānguǎn
餐馆
rumah sakit
yīyuàn
医院
rumah singgah
xiǎo lǚguǎn
小旅馆
sekolah
xuéxiào
学校
stadion
tǐyùchǎng
体育场
studio
bōsòngshì
播送是
supermarket
chāojí shìchǎng
超级市场
teater
jùyuàn
剧院
tenda
zhàngpeng
帐篷
toko
shāngdiàn
商店
universitas
dàxué
大学Astronomi

Bahasa Indonesia
Bahasa Pinyin
Bahasa CinaAstronomi
tiānwénxué
天文学
Matahari
tàiyáng
太阳
Merkurius
shuǐxīng
水星
Venus
jīnxīng
金星
Bumi
dìqiú
地球
Mars
huǒxīng
火星
Jupiter
mùxīng
木星
Saturnus
tǔxīng
土星
Uranus
tiānwángxīng
天王星
Neptunus
hǎiwángxīng
海王星
Pluto
míngwángxīng
冥王星
Bulan
yuèqiú
月球
Satelit
wèixīng
卫星Galaksi Bima Sakti
yínhéxì
银河系
Alam Semesta
yǔzhòu
宇宙
Galaksi
xīngxì
星系
Bintang
xīng
Tata Surya
tàiyángxì
太阳系
Planet
xíngxīng
行星
Komet, bintang berekor
huìxīng
彗星
Meteor
liúxīng
流星
Hujan meteor
liúxīngyǔ
流星雨
Asteroid
xiǎoxíngxīng
小行星teleskop
wàngyuǎnjìng
望远镜
lensa mata
jiēyǎn
接眼
newtonian
niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜
dobsonian
duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜
perbesaran
fàngdà
放大
lubang lensa
kǒngjìng
孔径
penyaring
lǚsèjìng
滤色镜
kaca
jìng
lensa
tòujìng
透镜Andromeda
xiānnǚzuò
仙女座
Antlia
jītǒngzuò
唧筒座
Apus
tiānyànzuò
天燕座
Aquarius
bǎopíngzuò
宝瓶座
Aquila
tiānyīngzuò
天鹰座
Ara
tiāntánzuò
天坛座
Aries
báiyángzuò
白羊座
Auriga
yùfūzuò
御夫座
Bootes
mùfūzuò
牧夫座
Caelum
diāojùzuò
雕具座
Camelopardalis
lùbàozuò
鹿豹座
Cancer
jùxièzuò
巨蟹座
Canes Venatici
lièquǎnzuò
猎犬座
Canis Major
dàquǎnzuò
大犬座
Canis Minor
xiǎoquǎnzuò
小犬座
Capricornus
mójiézuò
摩羯座
Carina
chuándǐzuò
船底座
Cassiopeia
xiānhòuzuò
仙后座
Centaurus
bànrénmǎzuò
半人马座
Cepheus
xiānwángzuò
仙王座
Cetus
jīngyúzuò
鲸鱼座
Chamaeleon
yàntíngzuò
堰蜓座
Circinus
yuánguīzuò
圆规座
Columba
tiāngēzuò
天鸽座
Coma Berenices
hòufāzuò
后发座
Corona Australis
nán miǎnzuò
南冕座
Corona Borealis
běi miǎnzuò
北冕座
Corvus
wūyāzuò
乌鸦座
Crater
jùjuézuò
巨爵座
Gubuk Penceng
nán shízìzuò
南十字座
Cygnus
tiānézuò
天鹅座
Delphinus
hǎitúnzuò
海豚座
Dorado
jiànyúzuò
剑鱼座
Draco
tiānlóngzuò
天龙座
Equuleus
xiǎomǎzuò
小马座
Eridanus
bōjiāngzuò
波江座
Fornax
tiānlúzuò
天炉座
Gemini
shuāngzizuò
双子座
Grus
tiānhèzuò
天鹤座
Hercules
wǔxiānzuò
武仙座
Horologium
shízhōngzuò
时钟座
Hydra
chángshézuò
长蛇座
Hydrus
shuǐshézuò
水蛇座
Indus
yìndìānzuò
印地安座
Lacerta
xiēhǔzuò
蝎虎座
Leo
shīzizuò
狮子座
Leo Minor
xiǎoshīzuò
小狮座
Lepus
tiāntùzuò
天兔座
Libra
tiānchèngzuò
天秤座
Lupus
cháilángzuò
豺狼座
Lynx
tiānmāozuò
天猫座
Lyra
tiānqínzuò
天琴座
Mensa
shānànzuò
山案座
Microscopium
xiǎnwēijìngzuò
显微镜座
Monoceros
qílínzuò
麒麟座
Musca
cāngyíngzuò
苍蝇座
Norma
jǔchǐzuò
矩尺座
Octans
nán jízuò
南极座
Ophiuchus
shéfūzuò
蛇夫座
Bintang Waluku
lièhùzuò
猎戶座
Pavo
kǒngquèzuò
孔雀座
Pegasus
fēimǎzuò
飞马座
Perseus
yīngxiānzuò
英仙座
Phoenix
fènghuángzuò
凤凰座
Pictor
huìjiàzuò
绘架座
Pisces
shuāngyúzuò
双魚座
Puppis
chuánwěizuò
船尾座
Pyxis
luópánzuò
罗盘座
Reticulum
wǎnggǔzuò
网罟座
Sagitta
tiānjiànzuò
天箭座
Sagittarius
rénmǎzuò
人马座
Scorpius
tiānxiēzuò
天蝎座
Sculptor
yùfūzuò
玉夫座
Scutum
dùnpáizuò
盾牌座
Serpens
jùshézuò
巨蛇座
Sextans
liùfēnyízuò
六分仪座
Taurus
jīnniúzuò
金牛座
Telescopium
wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座
Triangulum
sānjiǎozuò
三角座
Triangulum Australe
nán sānjiǎozuò
南三角座
Tucana
dùjuānzuò
杜鹃座
Ursa Major
dàxióngzuò
大熊座
Ursa Minor
xiǎoxióngzuò
小熊座
Vela
chuánfānzuò
船帆座
Virgo
shìnǚzuò
室女座
Volans
fēiyúzuò
飞鱼座
Vulpecula
húxīngzuò
狐狸座
Jumlah

Bahasa Indonesia
Bahasa Pinyin
Bahasa Cinajumlah
shùmù
数目
nol
ling

satu
dua
èr
tiga
sān
empat
lima
enam
liù
tujuh
delapan
sembilan
jiǔ
sepuluh
shí
sebelas
shíyī
十一
dua belas
shí`èr
十二
tiga belas
shísān
十三
empat belas
shísì
十四
lima belas
shíwǔ
十五
enam belas
shíliù
十六
tujuh belas
shíqī
十七
delapan belas
shíbā
十八
sembilan belas
shíjiǔ
十九
dua puluh
èrshí
二十
dua puluh satu
èrshíyī
二十一
dua puluh dua
èrshí`èr
二十二
tiga puluh
sānshí
三十
tiga puluh satu
sānshíyī
三十一
tiga puluh dua
sānshí`èr
三十二
empat puluh
sìshí
四十
empat puluh satu
sìshíyī
四十一
empat puluh dua
sìshí`èr
四十二
lima puluh
wǔshí
五十
lima puluh satu
wǔshíyī
五十一
enam puluh
liǔshí
六十
enam puluh satu
liǔshíyī
六十一
tujuh puluh
qīshí
七十
tujuh puluh satu
qīshíyī
七十一
delapan puluh
bāshí
八十
delapan puluh satu
bāshíyī
八十一
sembilan puluh
jiǔshí
九十
sembilan puluh satu
jiǔshíyī
九十一
seratus
yībǎi
一百
seratus satu
yībǎi líng yī
一百零一
seratus dua
yībǎi líng èr
一百零二
dua ratus
èrbǎi
二百
dua ratus satu
èrbǎi líng yī
二百零一
tiga ratus
sānbǎi
三百
empat ratus
sìbǎi
四百
lima ratus
wǔbǎi
五百
enam ratus
liùbǎi
六百
tujuh ratus
qībǎi
七百
delapan ratus
bābǎi
八百
sembilan ratus
jiǔbǎi
九百
seribu
yīqiān
一千
dua ribu
èrqiān
二千
tiga ribu
sānqiān
三千
empat ribu
sìqiān
四千
lima ribu
wǔqiān
五千
enam ribu
liùqiān
六千
tujuh ribu
qīqiān
七千
delapan ribu
bāqiān
八千
sembilan
jiǔqiān
九千
sepuluh ribu
yīwàn
一万
seratus ribu
shíwàn
十万
satu juta
yībǎiwàn
一百万
sepuluh juta
yīqiānwàn
一千万
seratus juta
yīyì
一亿
satu miliar
shíyì
十亿
Kata Ganti

Bahasa Indonesia
Bahasa Pinyin
Bahasa Cinakata ganti
dàicí
代词
aku
kamu
dia (laki-laki)
dia (perempuan)
dia, ia, -nya
kita, kami
wǒmen
我们saya (polite), aku
anda (polite), kamu
dia (laki-laki), -nya
dia (perempuan), ia, -nya
ini
zhè, zhège
, 这个
itu
nà, nàge
, 那个
milik/punya anda/kamu
nǐde
你的
milik/punya kami
wǒmende
我们的
milik/punya mereka<
nǐmende
你们的
siapa
shuí

4 komentar:


ShoutMix chat widget

Tukeran linkCopy kode di bawah masukan di blog anda, saya akan segera linkback kembali

www.iboruka.com

Pages